Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

Міжнародна співпраця

Співпраця Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ із закладами вищої освіти й установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів, Програми розвитку інституту, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів, проведення науково-дослідних і проєктно-конструкторських робіт.

 

1

 

Ужгородський торговельно-економічний інституту ДТЕУ в рамках Програми розвитку міжнародного співробітництва активно розвиває співпрацю з закордонними партнерами: Словаччини, Румунії, Польщі.

 

Найбільш тісна співпраця налагодилася з вищими навчальними закладами сусідньої Словаччини. Зокрема, укладені угоди про співпрацю з Університетом менеджменту безпеки в Кошицях м. Кошице, Словаччина.

 

2

 

Важливим аспектом у формуванні міжнародної наукової співпраці УТЕІ ДТЕУ є забезпечення постійного інформування про міжнародні наукові, освітні та інші програми, якими можуть скористатися викладачі та студенти навчального закладу. 

 

У рамках міжнародної співпраці науково-педагогічні працівники УТЕІ ДТЕУ мають можливість проходити міжнародне стажування, підвищувати кваліфікацію, збагачувати навчальний і науковий потенціал. Це дає змогу апробовувати наукові дослідження, а студентам ставати  учасниками конкурсних програм міжнародних академічних обмінів.

 

Міжнародне співробітництво дозволяє організовувати та проводити міжнародні науково-практичні конференції серед здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, видавати спільні монографії, посібники тощо. Важливим аспектом міжнародного співробітництва УТЕІ ДТЕУ є реалізація академічної мобільності студентів (проходження практики, стажування тощо). 

 

Проєкт "Kuchnia Talentów"