КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Загальна інформація

Кафедра менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу розпочала свою діяльність відповідно наказу ректора КНТЕУ від 28.11.2003 року за №3142.

З огляду на те, що саме Закарпатська область, завдяки своєму геополітичному розташуванню і природно-кліматичним особливостям має надзвичайно сприятливі умови для розвитку туризму і оздоровлення людей, у 2006 році була розпочата підготовка фахівців зі спеціальностей «Менеджмент туристичної індустрії» та «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» за денною формою навчання. Засновником кафедри був заступник директора, кандидат фізико-математичних наук, доцент КЛЯП Михайло Петрович. З 2016 по жовтень 2020 рр. кафедру очолював доктор економічних наук, член-кореспондент Національної Академії аграрних наук України, професор ЛЕНДЄЛ Андрій Михайлович.

 

З листопада 2020 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор ЗАВІДНА Людмила Дмитрівна.

На сьогоднішній день колектив науково-педагогічних працівників кафедри сформований з високоосвічених фахівців, з яких 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів та 2 викладачі без наукового ступеня, які мають значний практичний,  науково-методичний  та навчальний досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науково-дослідною роботою студентів. Крім того, кафедрою налагоджено і підтримуються ділові та наукові зв’язки з колегами з інших вітчизняних закладів вищої освіти (КНТЕУ, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Мукачівській державний університет, Карпатський університет імені Августина Волошина) і європейських університетів Словаччини, Болгарії, Угорщини та Польщі з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами Закарпаття – стратегічними партнерами (стейкголдерами): ТОВ «ЛАЙК-ТУР», ТА «Альбіон», ТОВ «Готель Ужгород», ПП Ресторан «Рубін», ФОП Полянська Н.В. Ресторан «Чорна сіль», Ресторан «Колиба», КТ «Клименко-Плюс» та ін.

 

Місія кафедри – задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства висококваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями та професіоналами з готельного, ресторанного та туристичного менеджменту, які мають лідерські якості та орієнтовані на успіх, здатні приймати ефективні управлінські рішення.

 

---

 

НА КАФЕДРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент / Спеціалізація: Готельний і ресторанний менеджмент

·      Менеджмент готелів і ресторанів

·      Економіка готелів і ресторанів

·      Комунікативний менеджмент

·      Управління дистрибуцією послуг

·      Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі 

·      Керівник підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення;

·      Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів у сфері гостинності;

·      Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

1.  Українська мова та література

2.  Математика

3.  Іноземна мова (Англійська Французька, Німецька, Іспанська) або Географія.

Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент / Спеціалізація: Туристичний менеджмент

·  Організація туризму

·  Менеджмент

·  Економіка туризму

·  Комунікативний менеджмент

·  Бізнес планування

·     Менеджер туризму;

·     Консультант з подорожей та організатор подорожей;

·     Організатор туристичної діяльності (туристичного бізнесу);

·     Фахівець із туристичного обслуговування;

·     Фахівець із спеціалізованого обслуговування;

·     Помічник керівника підприємства (установи, організації);

·     Інспектор з туризму

1.       Українська мова і література

2.       Математика

3.       Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Дисципліни ,що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент / Спеціалізація: Готельний і ресторанний менеджмент

·      HR-менеджмент готелів і ресторанів 

·      Revenue-менеджмент

·      Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі 

·      Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі

·       Керівник підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення;

·       Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів у сфері гостинності;

·       Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

1.  Вступне фахове випробування

2.  Єдиний вступний іспит з іноземної мови