КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Загальна інформація

Кафедра менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу розпочала свою діяльність відповідно наказу ректора КНТЕУ від 28.11.2003 року за № 3142.

З огляду на те, що саме Закарпатська область, завдяки своєму геополітичному розташуванню і природно-кліматичним особливостям має надзвичайно сприятливі умови для розвитку туризму і оздоровлення людей, у 2006 році була розпочата підготовка фахівців зі спеціальностей «Менеджмент туристичної індустрії» та «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» за денною формою навчання. Засновником кафедри був заступник директора, кандидат фізико-математичних наук, доцент КЛЯП Михайло Петрович. З 2016 по жовтень 2020 рр. кафедру очолював доктор економічних наук, член-кореспондент Національної Академії аграрних наук України, професор ЛЕНДЄЛ Андрій Михайлович.

З листопада 2020 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор ЗАВІДНА Людмила Дмитрівна.

На сьогоднішній день колектив науково-педагогічних працівників кафедри сформований з високоосвічених фахівців, з яких 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, доцентів та 1 викладач без наукового ступеня, які мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи. Крім того, кафедрою налагоджено та підтримуються ділові та наукові зв’язки з колегами з інших вітчизняних закладів вищої освіти (ДТЕУ, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Мукачівській державний університет, Карпатський університет імені Августина Волошина) і європейських університетів Словаччини, Болгарії, Угорщини та Польщі з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами – стратегічними партнерами (стейкхолдерами) – ТОВ «ЛАЙК-ТУР», ТА «Альбіон», ТОВ «Готель Ужгород», ФОП Полянська Н.В. Ресторан «Чорна сіль», Ресторан «Колиба», КТ «Клименко-Плюс» та ін.

Місія кафедри – задоволення зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства висококваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями та професіоналами з готельного, ресторанного та туристичного менеджменту, які мають лідерські якості та орієнтовані на успіх, здатні приймати ефективні управлінські рішення.

 

---

 

НА КАФЕДРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент / Спеціалізація: Готельний і ресторанний менеджмент

·      Менеджмент готелів і ресторанів

·      Економіка готелів і ресторанів

·      Комунікативний менеджмент

·      Управління дистрибуцією послуг

·      Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному бізнесі 

·      Керівник підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення;

·      Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів у сфері гостинності;

·      Менеджер (управитель) систем харчової безпеки

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році

 

Загальна інформація

 

Про НМТ у 2023 році

 

 

Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент / Спеціалізація: Туристичний менеджмент

·  Організація туризму

·  Менеджмент

·  Економіка туризму

·  Комунікативний менеджмент

·  Бізнес планування

·     Менеджер туризму;

·     Консультант з подорожей та організатор подорожей;

·     Організатор туристичної діяльності (туристичного бізнесу);

·     Фахівець із туристичного обслуговування;

·     Фахівець із спеціалізованого обслуговування;

·     Помічник керівника підприємства (установи, організації);

·     Інспектор з туризму

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році

 

Загальна інформація

 

Про НМТ у 2023 році

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Дисципліни ,що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 Менеджмент / Спеціалізація: Готельний і ресторанний менеджмент

·      HR-менеджмент готелів і ресторанів 

·      Revenue-менеджмент

·      Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі 

·      Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі

·       Керівник підприємств, установ та організацій, виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення;

·       Менеджер (управитель) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів у сфері гостинності;

·       Менеджер (управитель) систем харчової безпеки