КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Загальна інформація

  Кафедра обліку та оподаткування є випусковою кафедрою та забезпечує підготовку здобувачів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
  Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» є однією з найпрестижніших у підготовці фахівців у галузі економічних знань та дозволяє випускникам швид­­ко адаптуватися до сучасних умов на ринку праці.
  Підготовка фахівців за спеціальністю “Облік і оподаткування” в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ здійснюється з 2000 р. (за денною формою навчання з 2012 р.).
  Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Сусіденко Валентин Трохимович. Науково-дослідна робота кафедри обліку та оподаткування проводиться за такими пріоритетними напрямами діяльності: участь викладачів у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, наукових форумах і т.д; підготовка і видання наукових і науково-методичних робіт; керівництво науково-дослідною роботою студентів.
  У складі кафедри обліку та оподаткування працюють: 3 доктори наук, 6 кандидатів наук, 2 викладачі без наукового ступеня.
  Діяльність кафедри, насамперед, спрямована на підготовку фахівців у галузях обліку і оподаткування, на виявлення і вирішення проблем теорії і методології бухгалтерського обліку та контролю з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і провідних фахівців, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку бухгалтерської професії.
  Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні фахівців зі значним практичним досвідом роботи. Співпраця та обмін досвідом має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні здобувачі, але й на їх особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.