КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Навчальна дисципліна

 

Адміністрування податків

 

Аналіз господарської діяльності

 

Антикризове управління підприємством

 

Аудит

 

Аудит оподаткування

 

Бухгалтерський облік

 

Бухгалтерський облік в державному секторі

 

Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах

 

Бухгалтерський облік в торгівлі

 

Бухгалтерський облік у банках

 

Внутрішній аудит

 

Господарське право

 

Договірне право

 

Звітність підприємств

 

Інформаційні системи і технології в обліку

 

Консолідація фінансової звітності

 

Моделювання фінансово-господарської діяльності  підприємства

 

Облік за видами економічної діяльності

 

Облік на підприємствах малого бізнесу

 

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

 

Підприємницьке право

 

Податковий консалтинг

 

Правознавство

 

Стратегічний управлінський облік

 

Управлінський облік

 

Фінансове право

 

Фінансовий облік