КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна інформація

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності є випусковою кафедрою, що забезпечує підготовку фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.


  Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної роботи в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва, здатних приймати и рішення в сфері комерційної, товарознавчої, маркетингової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності торговельного підприємства; ідентифікувати товари; досліджувати ринок та забезпечувати товарами підприємства торгівлі; управляти асортиментом та проводити експертизу товарів; управляти матеріально-фінансовим станом торговельного підприємства та розробляти його маркетингову стратегію.

  Фахівців у сфері комерційної діяльності в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ навчають з 2000 року (за денною формою навчання з 2012). З метою забезпечення високого рівня професійної підготовки у 2003 було створено кафедру товарознавства та комерційної діяльності.

  З 2015 року кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Шевчук Ярослав Васильович. На кафедрі проводяться наукові дослідження в межах теми:

  Організаційно-економічні та товарознавчі засади стратегічного управління конкурентоспроможністю товарів, виробництв та послуг за напрямами: оперативний моніторинг економічної ситуації та товарних ринків України; дослідження можливостей використання місцевих ресурсів для виготовлення конкурентоздатної продукції; удосконалення концептуальних засад політики регулювання розвитком торговельного підприємництва на регіональному рівні. Крім того, у співпраці з кафедрами природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін і технології та організації ресторанного виконуються експерименти в межах теми: дослідження процесів теплообміну.

  У складі кафедри працюють 10 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, 7 кандидатів наук, 2 викладачі без наукового ступеня.

  З метою формування практичного досвіду у студентів кафедра співпрацює з виробничими та торговельними підприємствами області: Закарпатською продовольчою компанією, ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Полістар», низкою інших підприємств та індивідуальних підприємців.