Факультет обліку, фінансів та торговельного підприємництва

Загальні відомості

 

Факультет обліку, фінансів та торговельного підприємництва Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ створений шляхом реорганізації структурних підрозділів навчального закладу в 2015 році. Це основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ інституту, який здійснює:

- підготовку здобувачів, з однієї або кількох суміжних спеціальностей;

- керівництво навчально-методичною, виховною і науково-дослідною роботою кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету.

 

 

Для оперативного управління діяльністю факультету та роботи зі студентами створений деканат, функціями якого є:

- оформлення основної документації щодо навчання кожного студента (накази, довідки, виклики, екзаменаційні відомості, облік успішності студентів, навчальні картки та ін.);

- участь у розробці розкладу занять для студентів всіх форм навчання, графіків екзаменаційних сесій;

- разом із кафедрами контроль за виконанням здобувачами регламенту роботи щодо вивчення дисципліни, передбачених навчальним планом.

 

 

До складу факультету входять три випускові кафедри:

 

  • Кафедра обліку та оподаткування, що готує фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування»; 
  • Кафедра фінансів, здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»;
  • Кафедра товарознавства та комерційної діяльності, яка готує фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Основне завдання факультету обліку фінансів та торговельного підприємництва полягає у підготовці висококваліфікованих, затребуваних роботодавцями фахівців, що здатні здійснювати функції як найкращих економістів і фінансистів підприємств, так і товарознавців.

 

Факультет працює під керівництвом декана - Підлипної Радміли Петрівни, к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку.

 

Навчальний процес на факультеті контролюють та обслуговують співробітники деканату: 

 

pidlupna  

 

 

Декан

Підлипна Радміла Петрівна

Детальніше...

 

 

 

 

     
sholya is  

Методист

Шоля Іванна Станіславівна